Viktig informasjon og forbehold:

 

Alt materiale på TravelDoktor.no er kun ment som generell informasjon, og ikke som "helsehjelp" - som definert i helsepersonelloven.

Informasjon/material på Traveldoktor.no er ikke ment å representere noe grunnlag for å stille en diagnose når iverksette en behandling eller erstatte en konsultasjon hos lege. 

TravelDoktor.no fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade eller tap som følge av bruk av informasjon/material publisert på denne nettside eller andre nettsider det måtte vises til.

All informasjon/materiale på TravelDoktor.no er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet kun til privat bruk. Enhver annen bruk,som for eksempel utdeling til klienter eller kopiering, forutsetter at det kontaktes Traveldoktor.no på forhånd og opplyses om kilde.

Deler av informasjonen på TravelDoktor.no kan være utdatert, da hver av sidene muligens ikke blir kontinuerlig oppdatert.

 

TravelDoktor.no, lege Dr. Nils Kaehler
Adresse: Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord, Norge
Organisasjonsnummer: 914 463 866

Telefon: +47 33 44 82 10

E-mail: traveldoktor@gmail.com