Om oss


Vi tilbyr en profesjonell legetjeneste innen reise- og tropemedisin og driver en  vaksinasjonsklinikk som har et bredt sortiment av reisevaksiner og "normale vaksiner". Gjennom jobb og utdanning internasjonalt har vi samlet mye erfaring og ekspertise som våre kunder vil ha nytte av. Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere over hele verden og forsker aktivt innen tropemedisin og global helse. Vi er fortsatt aktiv innen forksning i Thailand, Laos, Myanmar (Burma) og flere land i Afrika. Både Dr. Nils Kaehler og Dr. Bipin Adhikari er tilknyttet til Mahidol-Oxford-Research-Unit (MORU) i Bangkok og Swiss TPH i Basel, han forsker for tiden innen Malaria Elimination.

Dr. Nils Kaehler

Dr. Nils Kaehler fullførte medisinstudiet i Tyskland og har legelisens i Tyskland, Sveits og Norge. Han er spesialist i allmennmedisin med en omfattende tilleggsutdanning innen tropemedisin, reisemedisin og samfunnshelse fra Bernhard Nocht Tropeninstitut (Hamburg),  Mahidol University (Bangkok- Thailand) og Chulalongkorn University (Bangkok- Thailand).  Denne utdanningen har resultert i følgende grader:

  • DTM&P (Diploma of Tropical Medicine & Parasitology)
  • DTM&H (Diploma of Tropical Medicine & Hygiene)
  • MCTM (Master of Clinical Tropical Medicine)
  • MPH (Master of Public Health)

Gjennom lengre opphold i USA, New Zealand, Brasil, Thailand, Tyskland og Norge har Dr. Kaehler fått en bred kulturell erfaring. Han snakker i tillegg 7 forskjellige språk.

 

Dr. Kaehler er "Chief Medical Officer" og organisator av en mobil poliklinikk som tilbyr gratis helsetjenester til befolkningen i grenseområdet mellom Thailand og Myanmar. Han har tilegnet seg kunnskap innen feltarbeit i ulike deler av Asia gjennjom et fireårig opphold i Bangkok, Thailand.

Dr. Nils Kaehler er tilknyttet Mahidol-Oxford-Research-Unit (MORU) i Bangkok og Swiss TPH i Basel, han forsker for tiden innen Malaria Elimination.Dr. Bipin Adhikari

Dr. Bipin Adhikari er vår partner fra Nepal. Han har studert medisin i Xinxiang Medical University, Kina. Han har erfaring som ekspedisjonslege i Himalaya og har tilegnet seg ekspertise innen høyde- og ekspedisjonsmedisin.

 

Dr. Adhikari har en omfattende tilleggsutdanning innen tropemedisin, reisemedisin og samfunnshelse fra Mahidol University (Bangkok) og Chulalongkorn University (Bangkok). Han har følgende grader: 

  • PhD (Oxford University)
  • DTM&H (Diploma of Tropical Medicine & Hygiene)
  • MCTM (Master of Clinical Tropical Medicine)
  • MPH (Master of Public Health)
  • Specialist of Tropical Medicine (som første lege i Nepal!)

Han har nylig avsluttet en 7 måneders jobbperiode med leger uten grenser i et krigsherjet område i Sør-Sudan.

 

Dr. Adhikari arbeidet som produksjonslege for engelske BBC-TV i 2014 som produserte en historisk dokumentar om britiske studenter som klatret opp til Everest Base Camp - "The highest Classroom on Earth".

Dr. Adhikari er tilknyttet til Mahidol-Oxford-Research-Unit (MORU) i Bangkok/Thailand og forsker innen Malaria. Han er for tiden basert i Cambodia og Laos.

 

 
Impressum - Viktig informasjon og forbehold