Priser Konsultasjoner


1. Legekonsultasjon: Reise-/Tropemedisin*

Alle priser er per person

 

Alle reisende kan får en “travel-report-card“ med spesifisk informasjon om reise-landet, vaksinasjonsanbefalinger, klima, sjekkliste , mulig risk, etc..

 

 

1. gangs legekonsultasjon: Reise- /Tropemedisin (ny reise - opp til 20min)

700,-

 

 

- tillegg per 10min over standard konsultasjonstid (alle konsultasjoner)

250,-

 

 

Telefon-/brev-/e-mail (per 20min arbeidstid)

700,-

 

 

2. & 3. gangs legekonsultasjon-/vaksinasjon - samme reise og etter-reise kontroll (opp til 20min)

500,-

 

 

Studenter (med studiebevis)

550,-

 

 

Konsultasjon gruppe/familie > 3pers. / 2. konsultasjon

600,- / (500.-)

 

 

Bedrifter

etter avtale

Material per vaksinasjonsdag

100,-

Resept

100,-

Fritakelsesattest gullfeber

150,-

Tillegg etter kl. 18:00 eller lørdag/sønndag

150,-

Nytt vaksinasjonskort

 70,-

Ikke møtt til time (avbestilling < 24h)

konsultasjonsgebyr + 65,-

* alle priser er per person

                                      

HUSK Å TA MED TIDLIGERE VAKSINASJONSKORT !  (Priser gyldig fom 18.07.2019)

2. Attester

 

1. Sjømannslegeattest

                                                    2900,- Nok (inklusive alle undersøkelser og konsultasjonsgebyr)

 

  2. Petroleums-/offshorelegeattest

          3000,- Nok (inklusive alle undersøkelser og konsultasjonsgebyr)

         

3. Fritidsskipperattest

2000,- Nok

      

4. Sjømannslegeattest & Petroleumslegeattest (dobbel-attest):

         5500,- Nok (inklusive alle undersøkelser og konsultasjonsgebyr)

 

5. Røykdykkerattest                        

        1800,- Nok (uten fysisk testing)

                    4000,- Nok (med fysisk testing : Vo2max&1RM)

 

 6. Sportsdykkerattest:

  1500,- Nok

 

7. Førerkortattest:

900,- Nok

 

8. Andre attester etter forespørsel

avhengig av attest

 

 

 

3. Legekonsultasjoner i samarbeid med "Instituto Bernabeu"

1500,- Nok per 30min (plus evtl. ekstrakostnader)

Priser Reisevaksiner:


NYHET: Alle vaksiner hentes og betales direkte på apoteket, APOTEKEPRIS!


Husk å ta med tidligere vaksinasjonsbok ! - du kan sjekke din vaksinasjonsstatus også ved:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

 

Etter anbefaling av det "Norske Folkehelseinstituttet" deles utenlandsreiser grov inn i to hovedgrupper, som vi videre-spesifisere etter våres vurdering:

 

En oppdatert vurdering av reisetype og lokale geografiske og årstidsmessige variasjoner i sykdommens utbredelse gjennjomføres ved konsultasjon. Våres leger vurdere desuten den reisendes helsetilstand, tidligere vaksinasjonsstatus og pasientens alder.

 

Gruppe I: Forretnings- og turistreiser (opptil 3-4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.

 

Gruppe II: Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

Impressum - Viktig informasjon og forbehold